10410 

PM UTESŇOVAČ CHLADIČOV je produkt na báze vody , ktorý sa skladá zo živicových vlákien a antikoróznych zmesí. Odporúča sa najmä k utesneniu vlasových trhlín až do šírky 0,9 mm u chladičov, kúrenia, hláv valcov a bloku motorov . Rýchlo a účinne pôsobí, je miešateľný so všetkými typmi nemrznúcich a chladiacich kvapalín . Nespôsobuje poškodenie hadíc, tesnení, ani kovových častí. Je vhodný pre chladiace systémy s obsahom menším ako 12 litrov . Priebežným a preventívnym pridávaním tohto produktu do chladiaceho systému sa zvyšuje ochrana proti možným netesnostiam a zaručuje bezproblémový chod celého systému. Použitie : nádobu pred použitím riadne pretrepte a jej obsah nalejte do chladiaceho systému, a to pri ohriatom, bežiacom motore a pustenej kúrenie. Motor nechajte v chode ďalších 10 minút, alebo prejdite kratšiu vzdialenosť . Znečistený chladiaci systém by mal byť najprv vyčistený prípravkom PM RADIATOR FLUSH .

10410 Radiator Sealer 250ml