Údržba chladičov

udrzba-chladicov

10411 

PM UTESŇOVAČ CHLADIČOV PRE NÁKLADNÉ AUTÁ je produkt na báze vody , ktorý sa skladá zo živicových vlákien a antikoróznych zmesí. Odporúča sa najmä k utesneniu vlasových trhlín až do šírky 0,9 mm u chladičov, kúrenia, hláv valcov a bloku motorov . Rýchlo a účinne pôsobí, je miešateľný so všetkými typmi nemrznúcich a chladiacich kvapalín . Nespôsobuje poškodenie hadíc, tesnení, ani kovových častí. Je vhodný pre chladiace systémy s obsahom menším ako 12 litrov . Priebežným a preventívnym pridávaním tohto produktu do chladiaceho systému sa zvyšuje ochrana proti možným netesnostiam a zaručuje bezproblémový chod celého systému. Použitie : nádobu pred použitím riadne pretrepte a jej obsah nalejte do chladiaceho systému, a to pri ohriatom, bežiacom motore a pustenej kúrenie. Motor nechajte v chode ďalších 10 minút, alebo prejdite kratšiu vzdialenosť . Znečistený chladiaci systém by mal byť najprv vyčistený prípravkom PM RADIATOR FLUSH .

10411 Radiator Sealer Truck 500ml 

 

10412 

PM VÝPLACH CHLADIACEHO SYSTÉMU obsahuje vyvážené čistiace zložky, ktoré odstránia špinu, hrdzu a usadeniny vápnika v celom chladiacom systéme. Zaisťuje optimálnu funkciu kúrenia a priechodnosť, čo pomáha zabraňovať prehriatiu motora. Nie je agresívny voči kovu, umelej hmote, hliníka, gumovým častiam a neobsahuje kyseliny. Prípravok je vhodný pre chladiaci systém s obsahom do 12 litrov. Použitie: pri vypúšťaní chladiaceho systému sa riaďte pokynmi výrobcu. Pretrepte prípravok a pridajte do chladiaceho systému s čistou vodou. Zapnite kúrenie a nechajte ho zahriať. Nechajte desať minút bežať motor až do dosiahnutia bežnej prevádzkovej teploty. Vypnite motor a vypustite chladič. Znovu naplňte chladič vodou a nemrznúcou zmesou (riaďte sa pokynmi výrobcu). Nepridávajte studenú vodu do zohriateho chladiaceho systému!

10412 Radiator Flush 250ml 

 

10413-PM-Cooling-System-Degreaser-500ml 

PM PRÍPRAVOK NA ODMASTENIE CHLADIACEHO SYSTÉMU odstraňuje olej, gél, ropný kal v celom chladiacom systéme. Znižuje riziko zanesenia chladiča a radiátora kúrenia. Znižuje riziko problémov s prehriatím. Zabraňuje poškodneniu spôsobeným ropných kalom na plastových častiach vodného čerpadla. Nemá žiadne negatívne alebo škodlivé účinky na materiály použité v chladiacom systéme. Kompatibilný je so všetkými typmi nemrznúcich a chladiacich kvapalín.

10413 Cooling system degreaser 500ml 

 

10410 

PM UTESŇOVAČ CHLADIČOV je produkt na báze vody , ktorý sa skladá zo živicových vlákien a antikoróznych zmesí. Odporúča sa najmä k utesneniu vlasových trhlín až do šírky 0,9 mm u chladičov, kúrenia, hláv valcov a bloku motorov . Rýchlo a účinne pôsobí, je miešateľný so všetkými typmi nemrznúcich a chladiacich kvapalín . Nespôsobuje poškodenie hadíc, tesnení, ani kovových častí. Je vhodný pre chladiace systémy s obsahom menším ako 12 litrov . Priebežným a preventívnym pridávaním tohto produktu do chladiaceho systému sa zvyšuje ochrana proti možným netesnostiam a zaručuje bezproblémový chod celého systému. Použitie : nádobu pred použitím riadne pretrepte a jej obsah nalejte do chladiaceho systému, a to pri ohriatom, bežiacom motore a pustenej kúrenie. Motor nechajte v chode ďalších 10 minút, alebo prejdite kratšiu vzdialenosť . Znečistený chladiaci systém by mal byť najprv vyčistený prípravkom PM RADIATOR FLUSH .

10410 Radiator Sealer 250ml