10117 

PM LPG ADITÍVUM je vyvinuté špeciálne pre benzínové motory s LPG systémom. Motory vybavené LPG môžu mať po určitom čase vážne problémy so štartovaním na benzín. Toto je spôsobené usadeninami gumy, špiny a laku vnútri vstrekovacích trysiek, čo môže spôsobiť zvýšenie výfukových emisií, vyššiu spotrebu paliva, stratu výkonu motora a nepravidelný beh otáčok pri chode naprázdno! PM LPG ADDITIVE čistí a premazáva vnútorný palivový systém a zaisťuje tak optimálny výkon motora a bezproblémový chod LPG a vstrekovacieho systému. Vhodné pre všetky benzínové motory s i bez vstrekovacích systémov. Prípravok je bezpečný pre katalyzátory. Malo by byť aplikované každých 5.000 km a pri zlej funkcii. Obsah balenia postačí na maximálne 60 litrovú nádrž

10117 LPG Additive 250ml